Conduril Engenharia är ett portugisiskt ingenjörsföretag som i huvudsak bygger järnvägar, hamnar, vägar och andra infrastrukturprojekt. Största delen av försäljningen är till Afrikanska länder.

Kurs €78
Antal aktier 1,8M
Market Cap € 141M
EBIT 64 €M
EV/EBIT 2,2
P/E <4
P/B 0,75
Nettoskuld €5M
Avk eg kapital +30 % (6 års genomsnitt)

Amorim Martins family är huvudägare och Styrelseordförande äger över 30 % av aktierna och totalt sett står insiders för drygt 50 % av totala ägandet i bolaget.

Anledningen till att jag fick upp ögonen för bolaget var att aktien handlades till:

EV/EBITDA <2
P/E 2,3
40 % NCAV

(Net Current Asset Value (A value created by professor Benjamin Graham in the mid-twentieth century to determine if a company was trading at a fair market price.)

Trots att aktien är upp över 170 % sedan dess så ligger fortfarande värderingen under P/E 4 detta då bolaget ökat sin rörelsemarginal till den högsta på 6 år (32 %). Kvar finns en liten rabbatt gentemot eget kapital men ingen gentemot NCAV.


Vad är haken med bolaget?

Kortfristiga fordringar, bolaget har ett ganska stort berg av kortfristiga fordringar, detta uppkommer då man tar sig an projekt och lägger ut en hel del kostnader och vid slutförandet av projektet får in huvudkakan av pengarna. Detta gör att kassaflödet blir ganska slumpartat, samtidigt som det för aktieägarnas del blir en lägre payout ratio då man behöver binda kapital om man vill växa.

Vad vi kan se är att dessa peakade kring 2011 med €373 M och har sjunkit till €330M under 2013. Denna post bör vara väldigt viktig att hålla koll på framöver, speciellt om bolaget minskar sin omsättning, men fordringarna håller sig kvar på en hög nivå. Kan vara ett tecken på att man har problem att få in betalningarna.

Afrikanska länder med hög grad av korruption samtidigt som man har en hel del privata kunder och insiders köper aktier borde vara en signal om att det inte finns några problem, men värre saker har ju skett.

2013 års rapport var riktigt bra vad gäller lönsamheten, EBIT marginal på över 30 % samtidigt som man valde att dubblera utdelningen. Omsättningen minskade ett par % samtidigt så har backloggen ökat från 610 till 750 €M.

Vad är egentligen ett rättvist värde för bolaget?

Att precisera värdet torde vara en omöjlighet, men Ben Graham sade också en gång att man behöver inte veta en mans exakta vikt, för att bestämma om han är fet eller ej. En värdering kring 7-8 x earnings (på rullande uthållig vinst) eller i linje med eget kapital bör vara ett bra riktmärke.