Tankar om Ekonomi och skatter

Kort: Det spelar ingen roll om vi har 20% eller 40 % skatt de extra pengar vi har ut i disponibel inkomst vid 20 % skatt kommer ändå sugas upp av reala tillgångar i form av att vi kommer lägga de pengarna på räntekostnader. Och vi kommer ha mindre pengar till offentligt verksamhet. Något jag skall försöka illustrera idetta inlägg.

Området skatter är något som jag tycker det fokuseras alldeles för mycket på
och som egentligen inte är så viktiga och avgörande som man kan tro. När jag var ung var det ju självklart att minskade skatter = mer i plånboken då är man ju rikare och har mer pengar över. Sen gick 15 år och lite studier i ekonomi och begrundande så inser man att det inte riktigt fungerar så. Vad Howard Marks kallar first level thinking.

Visst
omfördelningspolitiken kring skatter kan ju vara ganska intressant och för
politiker så är det såklart viktigt för att få väljare, trots att ingen blir rikare av lägre skatter.

Låt mig ge ett väldigt
enkelt exempel :ränta = 5 % lön = 25000 kr
vid skattesats på 30% kostnad för att leva är 15 000 exkl ränta på boende.
Kvar är alltså 10 000 kr.

Med ränta på 5 % och 10 000 i månaden kommer en person ha drygt 120 000
kr per år i utrymme för boende. Dvs kommer ha råd att betala 2,4msek för sitt
boende och kommer att betala såpass mycket eftersom man vill bo attraktivt och
det är en konkurrensutsatt marknad.


Lek med tanken att räntan halveras till 2,5% vad blir följdeffekterna?


Alt1: Kommer fortfarande betala 2,4msek för sitt boende = ha 60 000 över per år till andra
trevliga saker.

Alt2: Marknaden kommer adaptera sig, och
utbud efterfrågan kommer helt enkelt göra att det nya priset blir 4,8msek dvs
man kommer fortfarande betala sina 10 000.

Rätt svar: Marknaden kommer adaptera sig och priserna kommer stiga på de varor
det är konkurrens om vilka är:reala tillgångar tex fastigheter. Dvs dessa
tillgångar suger upp allt överskott!


Lek med tanken att skatten ökar från 30 till 40 % och vi har helt plötsligt ca
21500 kr att röra oss med isället för 25000kr, vad kommer hända?

Eftersom alla får
mindre pengar att röra sig och med och preferensen är oförändrad kommer man fortfarande
vilja ha 15 000 för att leva och vad händer med priserna på de tillgångar
det är konkurrens om (reala sådana)? jo efterfrågan kommer vara lika stor bara
att de priser som kommer erbjudas kommer justeras ned. Med 6500 istället för 10 000
i disponibel inkomst att lägga på boende kommer det nya priset vid 5% ränta bli
1560 000 kr istället för 2,4m.


Vad är det för vinnare och förlorare på detta?


Banker har helt plötsligt en mindre lånestock = minskat räntenetto
Staten har helt plösligt ökat sina skatteintäkter kraftigt och kan lägg detta på annat, även om de inte är så effektiva så är det forfarande bättre för samhället. För nedsidan är så liten.

Samhället = mindre balansräkningar för gemeneman och mindre risker i systemet

(Obs allt detta är bara en förenkling finns givetvis andra småeffekter som påverkar).

Förändringar i skatter påverkar alla och påverkar allas köpkraft, så samma personer som nu bor i innerstan eller äger attraktiva reala tillgångar kommer fortfarande göra så även om skatten ökar till 70 % eftersom alla påverkas, allas efterfrågekurvor förändras.