Hur man bygger en förmögenhet i unga år

Ekvationen är enkel: Sparkapital x
(1 + ränta) ^år

Förutom att kontinuerligt spara, så är enda sättet att få ihop tillräckligt med
pengar att få en tillräckligt bra årlig avkastning. Jag påstår inte på något
sätt att detta är den enda vägen mot att få en hög årlig avkastning, inte
heller att det inte finns folk som gör tvärtom och uppnår samma eller bättre
resultat. Min erfarenhet bygger på böcker om Buffet, Munger, Fisher, Greenblatt
mfler och andra investerare som jag byter ideér med vars framgång jag sett genom
åren.

Ränta på ränta

På 10 år blir 100 000 kr ca 619 000 kr med 20 % ränta och 3,8m på
20 år. Detta är fantastiska siffror givetvis och som en mindre investerare med
full kunskap om hur marknader fungerar, hur man värderar företag och har full
förståelse för sin kompetenscirkel och peronliga psykologi så bör 20 % vara
möjligt. Med 40 % årlig avkastning har du efter 10 år 2,89msek och 20 år
83msek, en dubbelt så hög ränta ger 83 m efter 20 år istället för 3,8m. Det är
denna typ av ränta som behövs för att uppnå målet.

Jag förstår skepsisen mot att ange såpass höga tal, och jag inser att jag haft
en enorm tur senaste 13 åren och att det inte är lätt att prestera dessa tal.
Jag lutar mig dock till Buffetts citat nedan vad gäller returnen för en
investerare med ett mindre kapital och den return som går att få inkrementellt
från den nivån.

Mitt kapital var 168 000 kr för drygt 13 år sen, vilket har växt till över 32m
samtidigt som jag tagit ut och livnärt mig på portföljen många år, gissningvis
runt 55 % årlig avkastning.

Inlägget riktar sig till de som vill arbeta med sig själva, och spendera +15
timmar i veckan i flera år för att få en förståelse och kunskapsbas för att
kunna få den typ av avkastning som krävs. På min twitter finns det mängder av
böcker som man kan lära sig mycket av och jag rekomenderar verkligen att
läsa mer än 1 ny bok per månad de
kommande 5 åren. Jag trodde att jag hade tillräcklig kunskap efter drygt 3-4 år
och nu 13 år senare inser jag att jag
inte hade en susning om vad jag gjorde då och uppskattar att det var först
efter 7 år på marknaden som kunskapen var tillräcklig. Jag skulle dock inte vilja påstå att jag var
top notch varken då eller nu. Jag har varken högre IQ än snittet eller arbetar
hårdare än de som arbetar hårdast. Styrkan har varit min disciplin, att inte ge
mig in i investeringar jag inte förstår, att hellre passa på ideér och arbeta
på att hitta nya ideér som jag förstår och kan få en känsla för risk/rewarden i
caset. Antalet förlustaffärer har varit extremt små.


Min strategi kortfattat

Köpa lönsamt kvalitetsbolag/tillväxtbolag till låga multiplar där jag känner
att jag kunnat ha en bra insyn i hur företaget skall utvecklas kommande åren,
och där jag är säker på bolagets kvalite vad gäller industristruktur, produkt
och management.

Helst ska bolaget vara i ett läge där ytterligare andel ökade
intäkter avspeglar sig i väsentligt ökat rörelseresultat. Detta genom att
kritisk massa precis uppnåtts eller kommer uppnås. Genom att man fokuserar på
lönsamma toppbolag där lönsamheten kommer förbättras ännu mer, får man en låg
risk i affären speciellt om man inte betalar för den ökade lönsamheten i förväg
genom en hög multipel.

Denna typ av affär är den som genererat absolut bäst avkastning, tex IAR,Doro, Travelpartner, Cherry där har årsavkastningarna varit flera hundra %.

Väldigt få affärer görs i bolag som inte tjänar pengar,
förmodligen mindre än 1 %.

Ex 1 IAR, lönsamheten gick från 6-7 % till runt 24 % under perioden jag ägde
aktien samtidigt som omsättningen ökade kraftigt, EBIT 5 dubblades på 3 år.

Andra enklare affärer är helt enkelt när marknaden är väldigt
pessimistisk och man kan köpa “hyffsade” bolag till jättelåga
multiplar, en sådan affär var Royal Unibrew under 2010, P/CF var runt 6-7 då,
samtidigt som konkurrenter i branschen handlades på över 15.

Kassaandelen har aldrig varit speciellt stor men ofta varit runt 10 -30%.

The number one idea is to view a
stock as an ownership of the business and to judge the staying quality of the
business in terms of its competitive advantage. Look for more value in terms of
discounted future cash-flow than you are paying for.
Move only when you have an advantage.”
— Charlie
Munger


Receptet för framgång är tid och kunskap

1. För att kunna bli en framgångsrik stockpicker/aktieplacerare krävs
kunskap om en del olika saker bla:

1.1 Redovisning
(Mäta
bolags kvalité, finansiella situation, dolda tillgångar/skulder, felaktig bild
av tillgångar/verksamhet). Böcker finns att hitta överallt, bibliotek och
artiklar på nätet.


“The language of business is accounting” – Warren Buffett


1.2 Företagsvärdering

(Förstå bolags
kvalité och ekonomin i den bransch de verkar i,
var i värderingsskalan bolagen bör handlas). Det finns mängder av böcker
och artiklar att läsa i ämnet samt böcker på bibliotek. Rekomenderar även value
investing podcast med mihajlovic och speciellt avsnitten med Ethan Berg och Pat
Dorsey som behandlar företags vallgravar och långsiktiga konkurrensfördelar.

Ett exempel som är aktuellt idag är Fingerprint Cards, bolaget har inga
nätverkseffekter, inlåsningseffekter, patent som håller konkurrenter borta,
eller en dominerande position som ger bolaget möjlighet att ha absolut lägst
kostnader och bäst avkastning på kapital i branschen på sikt. Marknadens
värdering av Fingerprint är enligt många en ensiffrig multipel på kommande årsvinst. Det kluriga är
dock vad den är om 2 år och bortom, historiskt sett så är kyrkogården full av
bolag inom semiconductor sektorn som ofta har miserabla avkastningar på kapital
och minimala marginaler. Även om bolagets marginaler kommer sjunka så finns det
ett visst pris där man kommer få en rimligt avkastning genom att äga
fingerprint och en annan kurs där man kommer förlora pengar. Alldeles för svårt
för mig att veta vad som kommer hända framöver och inom vilka tidsramar, därför
avstår jag helt enkelt.


1.3 Makroekonomi

Det är svårt att timea en cykel, men vi vet ungefär var i
cykeln vi är och var vi inte är. Idag tex har bilförsäljningen i både USA och
Sverige ökat i 5-6 år irad och är på toppnivåer samtidigt som arbetslösheten
har sjunkit under 6 % i usa och är relativt låg även i Sverige. Vi är alltså
troligtvis inte i början av en konjunkturcykel utan snarare i det senare
skedet.

Hur påverkar omvärldsfaktorer? Vi har haft mängder av rubriker i DI tex PIGS,
skuldsättningar i USA, Frankrike, Italien etc. Men vad säger det oss? Samtidigt
har vi haft en extremt bra börs sen 2008 och finanskrisen. Vad korrelerar med
vad? Det är lätt att gå bort sig och bli domedagsprofet och leta efter saker
som är negativa men som inte påverkar aktiers pris. Det negativa tenderar att
få 90% av uppmärksamheten jämfört med positiva som: tex färre personer lever i
fattigdom, effektivitet/produktivitet fortsätter öka, man får mer varor för
sina pengar.

Börsen tenderar att korrelera med inflation när inflation/förväntningar stiger, sjunker börsen, problemet då blir att estimera inflation.

Bör detta påverka kapitallokering? Historiskt har aktieexponeringen varit hög
vid fel tid och låg vid rätt tid. Faller även under psykologi området.

Går du ur marknaden helt, och marknaden går iväg, kommer du troligtvis aldrig komma in igen, för du vill inte köpa dyrare.

Läs historik om börsen böcker som:Capital account, BULL! ger
historiska perspektiv som underlättar att förstå hur börsen fungerar över tid, har man
börjat med aktier efter finanskrisen kan allt te sig väldigt “lätt”.


1.4 Psykologi

Våga gå emot strömmen, vi är programmerade att leva i stammar och vara
flockdjur, men på marknaden är det dyrt att följa andra.

När sentimentet är bittert och det gör ont i magen, då har det gjort ont i magen
på andra placerare som sålt vilket skapat fler attraktiva lägen att köpa då
kurser fallit och få säljare finns kvar.

När det är som idag, IPO mania och det räcker med ett litet knyst på twitter
för att folk ska rusa in i aktier, bör man tvärtemot dra öronen åt sig och vara
mer disciplinerad.


1.5 Portföljkonstuktion

Hur bör portföljen se ut, all-in? Om man jonglerar med
ljusfacklor springandes igenom en dynamitfabrik och klarar sig oskadd till andra
ändan, säger inte mer än att man är en
idiot. If you dont have any chips, you cant bet. En förlust på 90 % kräver 10x
kapitalet för att komma tillbaka på 0.

Å andra sidan att allokera kapital till den 30e bästa idén man har är inte
heller optimalt för räntabiliteten på ens kapital. Statistik/mattematik visar
att efter 8 innehav så minskar inte risken speciellt mycket när man adderar
innehav nummer 9.

Min tes är att ha mindre positioner första 5 åren 5-8% kanske,
därefter när kunskapsnivån och erfarenheten ökat kan man öka upp vikterna om
det känns bra. Detta beror givetvis på vad för typ av case det är och vad man
själv känner sig bekväm med.

Ex1: Ett bolag som tar fram en medicin/patent/ny
produktlansering: Om det lyckas ökar värdet på bolaget med 30x, om det
misslyckas minskar bolagets värde med 95 %. Med andra ord till 95 % sannolikhet
förlorar du 90 % av värdet på ditt innehav, men iom att paybacken är såpass god
är fortfarande expected value över 1,5x.
Dvs med 1000 liknande innehav i en väldiversifierad portfölj hade din avkastning
varit över 50 %.

Problemet är att du inte kan ha en hög andel (+10%) av kapitalet allokerad till
denna ideén men en position om 0,5-3% är rättfärdigat beroende på vilken
variabilitet man själv känner sig till freds med.

Ex2: Ett investmentbolag med en god ägare och extremt bra track record och en
väldiversifierad portfölj om 10-15bolag där man själv anser att flera av
innehaven är undervärderade och som
samtidigt handlas till 40 % rabatt, en position på 60 % av kapitalet hade
förmodligen inte varit för mycket.

“Risk can
be greatly reduced by concentrating on only a few holdings” – Warren
Buffett


2.
Fokus måste vara på riskjusterad avkastning!

Vid rätt utfall måste payoff vara hög, om den inte är hög, måste nedsidan vid fel utfall vara extremt liten!

“Heads i win, tails i dont lose that much” – Monish Pabrai

3. Du är troligtvis fel ute
om du:

* Köper en aktie pga twitter/grannen/börssnack för den stiger utan att ha
researchat bolaget i ett par veckor
* Säljer en aktie för att “inget händer”
* Köper bolag som inte tjänar pengar och har mindre än 5 års erfarenhet från
aktiemarknaden
* Försöker timea marknaden, jag har tyckt marknaden varit dyr
2011-2012-2013-2014-2015.
* Har kort erfarenhet av marknaden men är all in i bolag som inte tjänar pengar


4. Pris och värde har en relation

Tex kan du inte investera i börsens “bästa bolag” och vara säker på att
få bra avkastning, att bolaget är bra är känt och kan ha belönats med en premie
värdering som gör att framtida avkastningen blir som genomsnittet. Att köpa det
sämsta bolaget, betyder inte heller nödvändigtvis att avkastningen blir dålig.

För att få en riktigt hög avkastning måste
man vara före marknaden oftast, investera
i Fastighetsaktier idag för att räntan är låg, aktiemarknaden har vetat om att
räntan är låg länge och det har prisats in, man måste ha en avvikande tro om
att räntan ska vara låg längre än aktiemarknaden tror alternativt att räntan
ska vara ännu lägre än vad aktiemarknaden tror eller både och. Alternativt
hitta något som är företagsspecifikt som aktiemarknaden ännu inte ser.

5 Avkastningen man får
beror på hur bra stockpicker man är och hur många möjligheter marknaden
erbjuder en över tid.

Hur många
möjligheter man får, beror på hur mycket man vågar gå utanför ramarna och
researcha saker som ingen annan researchar och det bygger givetvis på hur
mycket tid man har. Bygg en kompetenscirkel, researcha branscher som du tycker
är intressanta och gärna har olika karaktärer med switching cost, skalbarhet,
vallgrav mm.


6
Skapa ett nätverk av personer du kan bollag ideér med, skriv på twitter
eller börja blogga så kommer du i kontakt med personer allteftersom din
tankeprocess blir bättre och folk vill dela ideér med dig.


7
Bra bolag är bolag som har en bra produkt (svårkopierad, patent, har
betydande kostnader för att byta ut den, inlåsningseffekt, lägst pris, skala
på marknaden, prismakt, nätverkseffekt).

ex: Fortnox har 136 000 kunder av 200 000 på moln, totalmarknaden är ca
1miljon.
Produkten är mycket uppskattad och överlägsen konkurrenters, priset på 99kr per månad erbjuder en dold
tillgång då priset utan problem kunna höjas med 30 % utan att förateget
förlorar kunder i stor utsträckning. Kostnaden
för att lära sig ett nytt redovisningsprogram jämfört att betala 30kr mer i månaden är stor. Detta
skulle öka fortnox ebit med över 40m och sannolikt värdet med över 16 kr per
aktie.

Bra bolag är också bolag som drivs av en ägare med stor kunskap om kapital
allokering ett exempel skulle kunna vara Elanders där Bennet varit drivande i
att ta bolaget från ett sömnigs tryckeri till ett supply chain management bolag
med flertalet värdeskapande förvärv. Hit platsar även mitt största innehav
Cherry, som har en helt absurd framgång senaste 20 åren.


8.
Om du inte har ett riktigt stort kapital, förvalta inte ditt kapital som om
det vore stort.

“If I was running $1 million today, or $10 million for that matter, I’d
be fully invested. Anyone who says that size does not hurt investment
performance is selling. The highest rates of return I’ve ever achieved
were in the 1950s. I killed the Dow. You ought to see the numbers. But I
was investing peanuts then. It’s a huge structural advantage not to have a lot
of money.
I think I could make you 50% a year on $1
million.
No,
I know I could. I guarantee that.” – Warren Buffett

Leta bland de absolut minsta bolaget, där du
konkurrerar med Anders Andersson (istället för Blecher och Didner Gerge). Bolag
som jag hittat genom åren på de mindre listorna Doro 12 kr, (IAR + DistIT) 25kr , Cherry 22 kr, Fortnox
11 kr, NGS 20 kr, Kopparbergs 20 kr, Avanza 24, Nordnet 5 kr.

Om du har ett mindre kapital bör du alltid kunna hitta intressanta ideér och
kassaandelen bör aldrig vara speciellt stor.

Å andra sidan, if theres nothing to do, do nothing.
Håll hellre en viss andel i kassa än att vara
100% exponerad i case du inte tycker är speciellt bra.

9 Optimism är investerarens fiende och pessimism dess vänn, utan
humörsvängningar på marknaden blir det väldigt svårt att hitta bra köplägen på
marknaden. När
osäkerheten är stor på marknaden är framtida avkastningen hög i genomsnitt och
vice versa. Det är absolut tokviktigt att du lär dig hantera dina känslor och
att du kan ha en disciplin som gör att du inte agerar jämsides med marknaden om
du vill ha mer än 8 % avkastning!

10 Har du rätt eller fel? Bara för att utfallet blir fel, betyder
det inte att dina analys var fel och att du borde göra annorlunda om du fick
samma datapunkter och göra om beslutet. Marknaden kan ge dig fel under en lång
period innan den ger dig rätt!

Likväl kan man få rätt utfall utan att ha haft rätt tänk från början.


11.
Läs mycket, de smartaste personerna jag känner läser minst 20 böcker per år
inom olika ämnen och är öppna för förslag och andra tankar.

“I’m not entitled to have an opinion unless I can state the
arguments against my position better than the people who are in opposition. I
think that I am qualified to speak only when I’ve reached that state.”

— Charlie
Munger


12.
Lyssna
på andra ideér omge dig med smarta personer, sök inte bara information som
bekräftar din tes, lägg 2 timmar per dag på att fundera över riskerna kring
dina bolag och branscherna de verkar inom.


13.
Låt bra bolagen sköta sig själv, let the profits run, allokera om när du
finner bättre ideér eller när värderingen blir alltför orealistisk.


14.
För en hög avkastning krävs att du minimerar de dåliga investeringarna.
Tänk om när ny information kommer, sitt inte och hoppas på att aktiekursen
skall återhämta sig till ditt GAV.

“Intelligent people make decisions based on
opportunity costs.”

— Charlie
Munger

15 Vi kommer alla vara nybörjare och göra flertalet misstag och
det är lugnt, är du ung så har du tid på dig att lära dig.


16
Att prestera på aktiemarknaden är inte enkelt, annars hade det vimlat av
dollarmiljonärer därute, när det går bra går det oftast inte lika bra som man
tror och när det går dåligt så går det oftast inte så dåligt som man tror.

17 Skaffa en kompetenscirkel läs om olika branscher och olika företag, var
nyfiken och specialisera dig gärna inom områden du är intresserad av, det blir
så mycket enklare och mer intressant då. Idégenerering är det absolut svåraste
för att skapa en hög avkastning, högkvalitativa ideér finns det sällan gott om,
och ju större kapitalet blir desto fler krävs.

18. Det är en myt att man “måste” vara ur marknaden när den går ner, 2008-2009 var min portfölj ner 60 %, dels finanskrisen men också ett stockpick som gick illa. Det finns nackdelar med en koncentrerad portfölj, när man har fel helt enkelt.

19 Förväxla inte volatilitet med en permanent kapitalförlust, om du inte blir glad när ditt innehav minskar i värde så du kan köpa mer billigt, har du inte tillräckligt på fötterna. Historiskt har de lägen där jag köpt på mig mer vid nedgång varit extremt gynnsamma för totalavkastningen i portföljen.


20
Pengar är en option på att i framtiden kunna köpa billigare, om du förväntar dig att din portfölj bara kommer avkasta 5-10% (svår idétorka) kanske det är mer rimligt att ha cash att använda till kommande potentiella lägen.

21 När du har tillräckligt kunskap och har hittat en riktigt bra idé måste du våga ha rätt size, bra ideér kommer sällan och måste tas tillvara på!

22 Det är enormt viktigt att ha fullt fokus på vad man vill uppnå, allt som är viktigt i livet är svårt att uppnå för alla vill ha det. Ex Aktiers prissättning är mer effektiv för marknadens aktörer är ute efter den alfan som finns i missprissättningar.

Toptjejer finns det färre av och fler vill ha de, alltså är även de svårare att få toptjejerna. Konkurrensen på marknaden gör att få tillfällen uppstår, och utan fullt fokus och mycket research blir det omöjligt att tjäna pengar på dessa.

Man kan inte vara top1 % i allt i livet, tiden räcker inte till och tiden är en stor anledning till att man blir bra på något 10 000 timmar teorin.

23
Se till att läsa flertalet böcker varje år 15minimum