Cherry har utvecklats fantastiskt de senaste 2 åren från att vara ett olönsamt bolag med ett litet nätcasino med röda siffror till att med det senaste förvärvet bli det 3e största bolaget i norden efter Betsson och Unibet. Detta är ett försök att värdera bolaget efter alla de transaktioner som skett de senaste 12 månaderna (Almor, Moorgate, Comeon) med en sum of the parts värdering:

Kommentar: Värde som inte ingår här är: option att köpa ut
minoritet till 5x vad gäller Almor och Game Lounge. Minoriteten för dessa bör bli 26m för 2017.
Dessa kan man förvärva till ett pris om 5x och ökar motiverat värde med 12,5kr
per aktie givet en EBIT multipel om 15. Mitt antagande är att 21miljoner aktier
kommer finnas efter finansiering del 2 av Comeon.

Nätspel: 600msek i omsättning för gamla nätspel med 13% ebit marginal ger 78msek varav ca 55m återstår efter minoritet. Synergier uppnås
genom lägre avgifter till NetEnt SBTech vilket hamnar på sista raden med 10m. Option på att köpa ut minoriteten till 5xEBIT. Comeon
omsätter 1400Msek EBIT uppgår till 250m
här realiserar jag inga synergier och antar en omsättningsökning på 20%.
Bolaget växte 60% 2015 och förväntas växa runt 40% 2016.


Yggdrasil:
35mEBIT minus 15% som ägs av ledningsgrupp med multipel 40 ger oss
1,190MDR. Frågan är vad för multipel som är rätt, högre eller lägre än NetEnt?
Tillväxten kommer med stor sannolikhet vara högre än NetEnts kommande 5 år.
Dels pga flera stora kontrakt finns tillgängliga, men också att man har en
väsentligt mindre spelportfölj som kommer att dubblas de kommande 1,5-2åren och
kraftigt påverka intäkterna.

Yggdrasil kan dock driva värdet kraftigt, antag att EBIT ökar 40% 2018 och
marknaden prisar in detta under 2017 så motsvarar detta 1666MSEK för Yggdrasils del. Bolaget fortfarande lågt hängande frukt att plocka så fort de fått sin
Gibraltar licens. Med Gibraltar licensen kan de sjösätta Bet365 som de redan
tecknat, men även knyta till sig 888, William Hill, Ladbrokes mm.

Yggdrasil drivs som ett separat bolag med separat styrelse och en särnotering är nog att förvänta sig redan 2017/2018. Under Q1 uppvisade Yggdrasil en tillväxt på 500 % en EBIT marginal på 38 % samt en EBITDA marginal på 55%.

Obs. Den som tyckte NetEnt var dyrt kring 100kr 2013 (multipeln var hög) gjorde ändå en dålig affär då hög tillväxt 45% fördubblar bolaget vartannat år, om inte tillväxten sjunker så förblir multipeln hög och totala avkastningen blir tillväxt + utdelning.

Rimligt värde för Cherry totalt under 2017 uppgår till drygt 225kr per aktie och ger en uppsida på 39% på 9 månaders sikt.