PDRX Pharmaceuticals är ett
amerikanskt bolag som tillverkar generiska läkemedel, tillbehör till kirurgi
och medicinsk behandling och krämer. Bolaget har funnnits i över 25 år och är
noterat på den amerikanska OTC listan.

Kurs $5
Antal aktier 1,77M
Mcap $8,8m
Nettokassa $4,16M
P/E 7,3
EV/EBIT 2,4

Avkastning på eget kapital har under de senaste 6 åren varit över 14 %,
samtidigt som avkastningen på investerat kapital varit över 22 % vilket är
fenomenalt och säger oss att värderingen av bolaget bör vara ganska hög.
Avkastning på investerat kapital är en bättre måttstock då bolaget har väldigt
välfinansierat, för välfinansierat.

Bolaget har en nettokassa som just nu mostvarar +45 % av marknadsvärdet.
Bolaget äger sin egen fastighet där man har egen tillverkning som är bokförd
till runt 0,8 USD per aktie.

Akilleshäl: Litet bolag med dålig kapitalstruktur. Bolaget har ingen
utdelningspolicy, hade man infört en policy om att dela ut 50-60 % av årets
vinst, samtidigt som man delat ut det överskottskapital man har så hade stora
värden skapats. Tyvärr är det svårt att veta hur småföretag med ägarfamiljer
tänker, och det är ännu svårare att påverka dem.


Slutsats: Aktien bör vara tillräckligt attraktiv för att få en plats i portföljen, uppsidan är svår att uppskatta, men borde vara åtminstone 50 %. Nedsidan är ganska skyddad då det egna kapitalet hela tiden ökar i takt med de kassaflöden man realiserar.